Pozvánka na konferenci

08.05.2013

Naďa Gubová

Místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková Vás srdečně zve na IV. konferenci o lidských právech „Je Česká republika civilizovaná země z hlediska ochrany práv žen a dětí?". Konference se koná v úterý 21. května 2013 od 13,00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky.

Letošní ročník má dva tematické bloky vztahující se ke dvěma mezinárodním dokumentům, a to k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a k Opčnímu protokolu k Úmluvě o
právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (bližší podrobnosti o tématech naleznete v programu konference).

ProFem o.p.s. představí v rámci prvního bloků výsledky svých studií. Mgr. Kamil Kunc představí výsledky studie "Ekonomické dopady domácího násilí v České republice", Jitka Poláková přednese doporučení, která vznikla v rámci studie "Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí". v neposlední řadě představí Mgr. Adriena Budinová výsledky pilotní studie k aplikaci současného práva a poukázání na využívání právních nástrojů v případech domácího násilí, tedy na reálnou aplikaci práva v praxi.

 
Po skončení konference bude v hlavním sále Valdštejnského paláce  hudební vystoupení mladých
umělkyň, které pořádá občanské sdruženi FNMWA Friends of the National Museum of Women in the Arts 'Ženy v uměni'.
 
Pozvánka konference.pdf

Program konference 21.5.2013.pdf