Vzdělávací kurzy

06.06.2013

Naďa Gubová

proFem o.p.s. nabízí širokou škálu vzdělávacích kurzů pro odborníky, studenty i laiky, kteří se zajímají o problematiku domácího násilí.

Školení nabízíme celým skupinám, nikoli jednotlivcům! Jednotlivci se mohou přihlásit na kurzy pořádané pro otevřené skupiny, o kterých Vás budeme průběžně informovat.

Školení pro sociální pracovníky, právníky

Domácí násilí a postavení obětí trestných činů v nové právní úpravě

Od srpna 2013 bude účinný zákon o obětech trestných činů a od ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a zákon o zvláštních řízeních soudních. Nové zákony přinášejí změny v právní úpravě domácího násilí. Tento seminář přináší shrnutí novinek v nové právní úpravě, které se budou týkat domácího násilí a souvisejících témat, zejména postavení obětí trestných činů, úpravy bydlení a manželského majetkového práva. Seminář je určen sociálním pracovníkům/-icím, zaměstnancům/-kyním pomáhajících profesí a všem, kteří se o dané téma zajímají.

 • Rozsah přednášky: 4 hodiny s přestávkou
 • Přednášející: právnička
 • Cena přednášky: 1 020 Kč za osobu

Školení pro policisty/-ky

Cena dohodou dle počtu účastníků

Preventivní workshopy pro studenty středních a základních škol

maximální velikost skupiny pro střední školy - 60 studentů
maximální velikost pro základní školy 30 studentů
Cena workshopu:
3 vyučovací hodiny 1500Kč (plus náklady na cestovné lektorů)
2 vyučovací hodiny 1000Kč (plus náklady na cestovné lektorů)

Témata workshopů:

Násilí ve vztazích
(rozsah 3 vyučovací hodiny)

 • násilí na ženách v celosvětovém měřítku (část přednášená zástupkyní z OSN)
 • definice pojmu domácího násilí, typy a formy, na kom k násilí dochází, kdo se ho dopouští
 • cyklus domácího násilí (formou promítání filmu)
 • co mohu dělat, když se s násilím setkám jako oběť nebo jako svědek, kamarád)

Šikana
(rozsah 2 vyučovací hodiny)

 • osobnost pachatele šikany
 • osobnost oběti šikany
 • podoby šikany
 • co dělat, když se setkám s šikanou
 •