Konference: Ekonomické dopady domácího násilí ve zdravotnictví

02.06.2016

Dne 1. června 2016 proběhla konference s mezinárodní účastí "Ekonomické dopady domácího násilí ve zdravotnictví" pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera. Na konferenci byly představeny výsledky výzkumné studie Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví. Výzkum zrealizovala společnost MindBridge Consulting a.s. Na konferenci vystoupili a k tématu hovořily také odbornice z Norska.

Před začátkem akce proběhla tisková konference za účasti Martiny Štěpánkové – náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Ta také vystoupila s úvodním slovem na začátku samotné konference. S úvodním projevem vystoupila také Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám šanci společnosti Open Society Fund, která náš projekt podpořila z Norských fondů.

Konference se nesla v přátelském duchu a proběhla i podnětná diskuze ze strany publika především po představení výsledků naší studie. Na konferenci vystoupila také MUDr. Eva Vaníčková, CSc. z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka kanceláře WHO v Praze, jejichž příspěvky se týkaly otázky násilí a zdraví. Závěrem vystoupily zaměstnankyně psychosociálního oddělení pomoci pro oběti domácího a sexuálního násilí centrální pohotovosti v norském Oslu. Konferenci navštívili zástupci a zástupkyně neziskového sektoru, z oblasti policie i zdravotnictví. Věříme, že konference při příležitosti vydání naší studie přispěla k otevření diskuze na téma domácího násilí a možnosti pomoci a prevence v oblasti zdravotnictví.

gallery

 


Pozvánka, program, tiskové prohlášení ke stažení:

Prezentace ke stažení:

Informace v médiích: