Sexuální zneužívání - interdisciplinární pohled

18.01.2017

Naďa Gubová

Boromeum – edukační a formační centrum působící při Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na Malé Straně připravilo dne 18.1.2017 seminář na téma Sexuální zneužívání – interdisciplinární pohled.

ProFem na konferenci prezentoval svoji činnost v bloku věnovaném „Profesionálům z první linie“, tedy organizacím zabývajícím se přímou prací s oběťmi tohoto patologického jevu. Vedle Persefony a Dětského krizového centra jsme tak ústy vedoucí právničky  - Veroniky Ježkové - přiblížili práci s obětí krok za krokem a zdůraznili i význam interdisciplinárního setkávání odborníků v této oblasti, díky nimž se informace o službách proFem a obdobných organizací dostanou k těm potřebným.

Vystoupení ředitelky Dětského krizového centra,  psychiatra MUDr. Slavoje Brichcína i PhDr. Jiřiny Dolanské pak byly rozhodně velkým překvapením s ohledem na zveřejněná data týkající se pachatelů sexuálního zneužívání, jejich charakteristiky, příbuzenského vztahu k obětem i preferencí věku obětí. Jasně a srozumitelně byly rozklíčovány mýty týkající se delikventních a nedelikventních pedofilů i pachatelů sexuálního zneužívání dětí. Významným příspěvkem z hlediska církevního práva byl ten od Dr. Libora Botka, odborného asistenta katedry církevního práva. 

Velmi zajímavý byl i příspěvek: Úprava styku rodičů a dětí – syndrom PAS, Doc. ThDr.Mgr. Slávky Karkoškové, PhD.

Psychoterapeutka a duchovní – tato zdánlivě nesourodá a přitom výjimečně skvěle se doplňující dvojice v podobě sestry Theresien a bratra Marka je důkazem toho, že ani církev nezavírá oči před sexuálním zneužíváním, a je zde a připravena pomoci obětem ve stabilizaci a ozdravném procesu. Na závěr jen postřeh – to, co by ještě před pěti lety nebylo možné ani vyslovit, se včera říkalo pěkně od plic, nahlas a zaznělo překvapivě právě z úst církevních představitelů, kterým mnozí přisuzují popírání problematiky sexuálního zneužívání. Že tomu tak v praxi rozhodně není, dokazuje i  skutečnost, že pod jejich záštitou byla vytvořena SASA – (tj. Sexual Assault Survivors Anonymous) – aktivní skupina anonymních, kteří přežili sexuální útok. Více o nich na www.sasa.obetiznasilneni.cz 

                                                                                                

                                                                                                                   Mgr. Veronika Ježková