Strategické plánování proFem 2.11.2016

02.11.2016

Kateřina Kovářová

Dnes proběhlo první strategické plánování naší organizace.

Na dnešním prvním strategickém plánování jsme si stanovili, jak budou naše setkání probíhat. Řekli jsme si o silných a slabých stránkách organizace. Určili jsme možné příležitosti a diskutovali jsme také o hrozbách, které nás mohou postihnout. Část našeho strategického plánování jsme také věnovali poslání naší organizace.

gallery

logo