proFem v roce 2016

20.02.2017

Naďa Gubová

Rok 2016 se nesl v duchu zásadních změn. Profem o.p.s. nadále pomáhá obětem domácího násilí v novém kabátě!

Naše organizace usiluje zejména o zlepšení situace osob, které se staly oběťmi domácího nebo sexuálního násilí. V souladu se svým posláním poskytuje proFem o.p.s. celou řadu služeb, které jsou určeny nejen obětem domácího násilí, ale také jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám, jež je v této náročné situaci podporují.

V rozmanité činnosti, která zahrnuje také sociální a právní služby, jsme nezaháleli ani v roce 2016.  

Právě loňský rok se nesl ve znamení zásadních změn. Nejen, že od října loňského roku naše organizace nese nové jméno, tedy proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, ale došlo i ke změně jejího sídla. Nově nás tedy najdete v krásných a bezbariérových prostorách rodinné vily na adrese V Luhu 6 v Praze 4. Naše organizace s novým jménem i v nových prostorách však dále pokračuje v cestě za lepším životem ohrožených osob a může se pochlubit hned celou řadou úspěchů, kterých právě v roce 2016 dosáhla:

Na naše poradny v Praze a Příbrami a Intervenční centra v Příbrami, Berouně a Benešově se v loňském roce s žádostí o pomoc obrátilo  celkem 332 osob, z toho 306 žen a 26 mužů.  V rámci poskytování sociálních a právních služeb jsme v loňském roce vedli téměř 400 osobních konzultací, zodpověděli 200 emailových a zhruba 450 telefonických dotazů. Našim klientkám a klientům jsme pomohli vypracovat dohromady více než 100 soudních podání. V rámci bezplatného poskytování právního zastupování, které zajišťují externí advokáti/-ky, zkušení/-é v oblasti domácího a sexuálního násilí, jsme pomohli celkem 32 klientkám. S ženami a muži, kteří vyhledali naši pomoc, jsme se setkávali také přímo v jejich prostředí a domluvili jsme i řadu  mezioborových setkání. Téměř v 50 případech jsme v zájmu klientek a klientů jednali i s dalšími institucemi. Naše organizace klientkám a klientům ale poskytuje nejen právní a sociální poradenství, ale také terapeutické služby. Osoby, které nás tak osloví s prosbou o pomoc, mají v rámci individuálních konzultací v terapii možnost hovořit o traumatických událostech a pracovat na sobě tak, aby je zkušenost s násilím nadále neoslabovala. Takovou terapii jsme poskytli celkem 27 ženám. 

Kromě přímé pomoci obětem domácího násilí a sexuálních trestných činů jsme v loňském roce pořádali a účastnili se řady školení, workshopů a seminářů. V nemocnicích v Praze, Příbrami, Benešově a Čáslavi jsme mluvili se zdravotníky o tom, jak komunikovat s traumatizovanou pacientkou, ve školách v Karlových Varech, Berouně, Příbrami zase s dospívajícími o násilí ve vztazích. V únoru jsme uspořádali v poslanecké sněmovně kulatý stůl na téma „Domácí násilí – navazující právní úprava“. U příležitostí 25. listopadu, mezinárodního dne proti násilí na ženách, jsme uspořádali kulatý stůl, kde jsme diskutovali nad tématem „Důkazní prostředky v případech sexuálního násilí“. V únoru se naše právnička zúčastnila komponovaného večera na téma domácí násilí v Hradci Králové, kde tuto problematiku představila. Další novinkou jsouvzdělávací kurzy pro sociální pracovníky /-ice, které jsme si v minnulém roce nechali akreditovat u MPSV.

V roce 2016 pokračovalo i naše úsilí o posílení interdisciplinární spolupráce v městech, kde působí naše pobočky. V rámci interdisciplinárních setkání v Příbrami, Benešově a Berouně jsme i loni propojovali odborníky z různých oblastí, přičemž jsme společně diskutovali nad konkrétními kazuistikami. Jarní interdisciplinární setkání bylo zaměřeno na sekundární viktimizaci obětí sexuálního násilí, podzimní setkání jsme zaměřili na téma syndromu zavrženého rodiče a také jsme účastníky obou těchto setkání seznámili se zkušenostmi, které jsme získali v dubnu na studijní cestě v norském Oslu. V dubnu jsme připravili interdisciplinární setkání v Praze, které bylo zaměřeno na pomoc obětem sexuálního násilí.

V rámci prezentace naší organizace a služeb jsme se zúčastnili NGO Marketu, 27.4. ve Forum Karlín, a v září dne neziskovek Prahy 5, který se konal na pěší zóně u metra Anděl.

Dlouhodobě se také věnujeme prosazování legislativních změn v oblasti domácího násilí i v oblasti rovných příležitostí. Naše organizace právě v souvislosti se snahou o prosazení řady legislativních změn, vydala v loňském roce hned několik užitečných a zajímavých publikací. Již v červnu loňského roku  jsme ukončili studii „Ekonomické dopady domácího násilí na zdraví,“ která vyčísluje dopad DN na státní rozpočet v oblasti zdravotního pojištění. K představení této studie jsme také uspořádali mezinárodní konferenci, a to v 1. června 2016 v budově Lichtenštejnského paláce a na snídani s novináři, která proběhla 21. 6. 2016 v kavárně galerie Langhans. Ve stejném měsíci vyšla také publikace s názvem „Domácí násilí z pohledu žen a dětí“. V srpnu jsme pak publikovali již 8. aktualizované vydání brožury „Vaše právo“, která pomáhá našim klientům/-kám či pomáhajícím profesionálům/-kám zorientovat se v právních možnostech v oblasti DN. V září jsme dokončili komplexní právnickou studii „Právem proti násilí na ženách: bílá místa české legislativy“. I tuto studii jsme představili na semináři, který se konal 29.9.2016 v prostorách Strakovy akademie.

V průběhu roku 2016 jsme pokračovali v našich lobbystických aktivitách započatých již v roce 2015. Zejména jsme aktivně prosazovali pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 658/0, kterým má být novelizován zákon o obětech trestných činů. Předmětné návrhy jsme diskutovali zejména s poslankyní Janou Pastuchovou, prof. JUDr. Helenou Válkovou a senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou, které se o tyto otázky dlouhodobě zajímají.

Za velký úspěch považujeme získání právnického ocenění Pro Bono & CSR 2016, které pořádal mediální dům Economia ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce. proFem byl oceněn za výjimečný právnický projekt – projekt AdvoCats for Women pomáhající ženám, které se staly oběťmi násilí. Ocenění převzala ředitelka Jitka Poláková z rukou předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala.

Je evidentní, že i v roce 2016 naše organizace pokračovala ve své rozmanité činnosti, jejíž hlavním cílem je pomáhat obětem domácího násilí. Za dosažené úspěchy vděčíme nejen našim pracovníkům, kteří ke své práci přistupují s patřičnou obětavostí a pílí, ale také všem našim příznivcům i spolupracujícím organizacím a institucím,  které se společně s námi snaží zlepšovat životní situaci všech ohrožených osob. Věříme, že i nadcházející roky se ponesou ve znamení důležitých změn a zásadních kroků vstříc lepšímu životu ohrožených osob.