Analýza rozsudků v případech sexuálního násilí

28.11.2017

U příležitostí 25. listopadu – Mezinároního dne proti násilí na ženách – jsme uspořádali tiskovou konferenci „JEN ANO JE ANO – Trestný čin znásilnění ve světle Istambulské úmluvy“.  Naše vedoucí právnička Mgr. Veronika Ježková představila novinářům nově vzniklou analýzu rozsudků týkajících se trestného činu znásilnění.

Analýza přináší informace jak o trestech, které soudy za znásilnění udělují, tak data o pachatelích, obětech a jejich vzájemných vztazích.   Práce, jejíž vznik podpořil Úřad vlády České republiky, přináší další argumenty k boření mýtů o sexuálním násilí. Navzdory stále hojně rozšířeným představám o znásilnění jako o nočním přepadení v parku deviantním násilníkem, tři čtvrtiny obětí pachatele zná. Velmi často je to partner nebo bývalý partner. U analyzovaných rozsudků to byl také v 10% otec oběti a v 11% děd.  V 90% případů pachatel netrpěl žádnou sexuální deviací. Dále můžeme konstatovat, že stoupá sexuální kriminalita mladistvých, ale významné procento pachatelů tvoří též osoby ve vyšším věku. Téměř polovina uložených trestů je podmíněně odložena.  

Výsledky analýzy mají sloužit jako silný argumentační materiál, který povede k legislativním změnám, především k redefinici trestného činu znásilnění tak, aby byl v souladu s Istanbulskou úmluvou. Závěry a doporučení studie představíme Úřadu vlády, Ministerstvu spravedlnosti a dalším zainteresovaným institucím.  

Domníváme se, že současná výše trestů ukládaných za znásilnění neodpovídá nebezpečnosti tohoto jednání a míře, v jaké poškozuje oběť i celou společnost. Je třeba zvýšit trestní sazby tak, aby za trestnou činnost s takto devastujícími následky nebylo možné ukládat podmíněný trest. Dále je třeba reflektovat rizika kyberprostoru, ve kterém se část sexuálního násilí především mezi mladistvými odehrává. Navrhujeme zpřísnit trestní sazbu tak, kde obětí je dítě a pachatelem dospělá osoba v blízkém příbuzenském vztahu.

Považujeme za nezbytné apelovat na vyšší mírů ukládání přiměřených omezení, zejména zákaz styku pachatele s obětí, aby ta byla v maximální míře chráněna.   ProFem dlouhodobě podporuje myšlenku sítě krizových center – tzv. Help Points, kde by oběti mohly využít služeb krizových pracovníků, psychologů, policie a získat i právní pomoc, bezpečně a na jednom místě tak, aby negativní následky prožitého traumatu mohly být minimalizovány.  

Níže si můžete stáhnout tiskovou zprávu, prezentaci a infografiku. 

Tisková zpráva ke stažení zde

Kompletní analýzu v pdf si může stáhnout zde

Prezentace

Články k tématu již najdete na těchto serverech
Idnes
Novinky
Metro
Česká-justice
Lidovky
Novinky - Reakce ministertsva Spravedlnosti
Idnes
ČTK
Český rozhlas
Info
Deník
Blesk
Haló noviny
Respekt
Euro zprávy

Reakci ministerstva spravedlnosti na naší analýzu najdete zde