Hledáte pomoc? My ji nabízíme...

22.12.2017

Naďa Gubová

Někdy může být náročné se zorientovat ve všech službách, které nabízíme, proto jsme pro Vás připravili stručný přehled jak se na nás obrátit, a co můžete očekávat...

Naše služby jsou určeny dospělým osobám, které se potýkají s násilím v blízkých vztazích či se sexuálním násilím v jakékoli podobě. Dále se na nás mohou obrátit osoby, které se o násilí dozví ve svém okolí nebo pomáhající profesionálové, kteří se dostanou do kontaktu s oběťmi domácího či sexuálního násilí.

Nabízíme…

  • odborné sociální poradenství týkající se problematiky domácího a sexuálního násilí
  • právní poradenství
  • pomoc k sociálnímu začlenění osob ohrožených domácím či sexuálním násilím do běžného života
  • nezbytná psychická podpora
  • podpora při uplatňování zákonných nároků (prostřednictvím zprostředkování informací, doprovodem na příslušná pracoviště apod.)
  • sepisování dohod, žalob a podání soudu a jiným úřadům, dalších potřebných listin, nebo posuzování uvedených dokumentů vypracovaných jinou osobou ve věci klientek
  • zprostředkování právního zastupování (nadstandardní služby, není na ni právní nárok)
    psychoterapeutickou podporu (nadstandardní služby, není na ni právní nárok)  

Pracujeme…

Naše služby jsou poskytovány bezplatně, diskrétně na přání uživatelky služby anonymně. Pracovnice  udržují nediskriminační přístup, podporují nezávislost a autonomii klientky (např. nevoláme za klientky, ale podpoříme je, aby si zavolaly, aby si samy doplnily žádosti apod.). Informace a rady sdělované sociální pracovnicí či právničkou musí být pro uživatelku zcela srozumitelné. Sociální pracovnice či právnička navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro uživatelku přijatelná, nejsou v rozporu s jejich zájmy a nezpůsobí jim další obtížné situace („Rozumíte tomu, je to tak pro Vás přijatelné?“).  

Obraťte se na nás…

Telefonicky

Na čísle +420 608 22 22 77 nebo +420 77 44 33 034  je každý všední den v časovém rozpětí 9-15 přítomna sociální pracovnice/právnička, která je připravena zodpovědět Vaše dotazy nebo Vás objednat k osobní konzultaci.  

Linka právní pomoci

Každé všední úterý 9-12 a každou všední středu 17,30-20,30 je na telefonu přítomna právnička, která je připravena zodpovědět Vaše právní dotazy, objednávat se k osobní konzultaci musíte mimo čas linky právní pomoci.  

Online poradna

Na emailových adresách poradna@profem.cz nebo ic@profem.cz nebo prostřednictvím internetového formuláře můžete zasílat Vaše dotazy formou emailu. Na dotazy odpovídá dle obsahu právnička nebo sociální pracovnice. Odpovídáme do 10ti dnů od doručení dotazu.  

Chatové poradenství

Na chatu jsme pro Vás každé všední pondělí 9,00 - 12,00 a každou všední středu 16,00-19,00. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím chatu na platformě elinky. Na chatu pracují sociální pracovnice, chat neslouží k objednávání k osobním konzultacím, ale ke zvládnutí krizového stavu a nasměrování na potřebné služby.    

Osobní konzultace  

K osobní konzultaci se můžete objednat na telefonních číslech 608 22 22 77  a  77 44 33 034, nebo na emailových adresách poradna@profem.cz, ic@profem.cz. Pracovnice na telefon a emaily odpovídají ve všední dyn v časovém rozpětí 9-15. Osobní konzultace poskytujeme v Praze, Beroune, Benešově a Příbrami. Konkrétní adresy a popis cesty na naše pobočky naleznete zde.  

Bližší informace o nabízených službách

Odborné sociální poradenství v Praze a v Příbrami

Intervenční centrum proFem v Berouně, Benešově a Příbrami

Poskytování právních informací v Praze, Beroune, Benešově a Příbrami

                                                                                                                                                                 

Budeme rádi za ohodnocení našich služeb

Zde naleznete formulář na hodnocení služby

Nebyli jste spokojeni? Zde naleznete postup na podání stížnosti.

Využíváte našich terapeutických služeb? Bude rádi za vaši zpětnou vazbu. Zde naleznete formulář na ohodnocení terapeutických služeb.