VEŘEJNÁ VÝZVA proFem o.p.s.

26.11.2012

VEŘEJNÁ VÝZVA členům a členkám Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby se zasadili o podepsání, ratifikování a provedení Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí Českou republikou

Výzva je pořádána u příležitosti 25. listopadu, Mezinárodního dne proti násilí na ženách, a je adresována poslancům/-kyním a dále senátorům/-kám, aby se jako osoby, které tvoří právní řád ČR, zasadili o podepsání této Úmluvy Českou republikou.

V roce 2011 přijala Rada Evropy Úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Jedná se o první mezinárodní právně závazný nástroj, jenž představuje globální právní rámec zaměřený na prevenci násilí, ochranu obětí a odsouzení agresorů. Úmluva je výzvou k větší rovnosti mezi ženami a muži, jelikož násilí na ženách má hluboké kořeny v nerovnosti pohlaví a je živeno patriarchální kulturou a kulturou netečnosti k této situaci.

Uvedená Úmluva zahrnuje všechny druhy násilí (fyzické, psychické, sexuální obtěžování, nucené sňatky, mrzačení ženských pohlavních orgánů, obtěžování, nucené sterilizace či potraty), nezávisle na věku, etnickém původu či státní příslušnosti, náboženskému vyznání, sociálnímu původu, migračnímu statusu či sexuální orientaci oběti.

Tato Úmluva byla otevřena k podpisu v Istanbulu v červnu 2011. K dnešnímu dni Úmluvu podepsalo 25 států Rady Evropy. Mezi signatáři jsou například Rakousko, Německo i Slovensko. Bohužel Česká republika mezi signatáři není. Apelujeme na českou vládu, aby tuto Úmluvu podepsala.

Přestože naše vláda odmítá genederový rozměr této Úmluvy, statistiky ukazují, že ženy tvoří 95 % všech obětí domácího násilí a u žen ve věku 16 až 44 let je domácí násilí pokládáno za hlavní příčinu smrti a invalidity, a to před rakovinou, dopravními nehodami a dokonce před válečnými konflikty. Proto by se i domácí násilí mělo považovat za politický a veřejný problém a porušování lidských práv a mělo by se přistoupit k jeho systematickému řešení.

Výzva je vyhlašována 25. listopadu 2012 a je možné se k ní připojit v rámci 16 akčních dní proti násilí na ženách tedy až do 10. prosince 2012 na Den lidských práv, poté bude výzva s podpisy zaslána předsedovi vlády České republiky RNDr. Petru Nečasovi.

proFem, o.p.s. Vás vyzývá k podepsání této veřejné výzvy jako aktu vyjádření podpory přijetí Úmluvy o prevenci a boji proti násilí a domácímu násilí Českou republikou. K výzvě se můžete připojit ZDE

Jitka Poláková

ředitelka proFem, o.p.s.

K výzvě se již připojila místopředsedkyně Senátu PČR PaeDr. Alena Gajdůšková.

Výzva ke stažení_zde