Téměř tři čtvrtiny českých občanů neví, čeho se tzv. Istanbulská úmluva týká.

14.01.2019

Eva Michálková

V prosinci 2018 provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění šetření, ve kterém se mimo jiné tázali na Istanbulskou úmluvu.

Cílem dvou otázek bylo zjistit, zda respondenti vědí, čeho se tato úmluva týká a zda by podle jejich názoru Parlament ČR měl, nebo neměl Istanbulskou úmluvu schválit.

Z výzkumu vyplývá, že povědomí českých občanů o tzv. Istanbulské úmluvě je velmi nízké. Konkrétně téměř tři čtvrtiny (72 %) dotázaných nedokázaly na otevřenou otázku odpovědět, což znamená, že neví, čeho se tato úmluva týká. Na druhé straně více jak desetina (12 %) dotázaných správně uvedla, že se tzv. Istanbulská úmluva týká násilí.

Co se týče přijetí Istanbulské úmluvy, podobně jako u předchozí otázky naprostá většina (69 %) dotázaných neví či nemá názor. Naopak necelá pětina (18 %) dotázaných se domnívá, že by Parlament ČR měl tzv. Istanbulskou úmluvu schválit. 13 % lidí zastává názor, že by Istanbulská úmluva být schválena neměla.

Velmi rozdílné výsledky se ukáží, pokud se podíváme pouze na názor těch, kteří správně vědí, čeho se tzv. Istanbulská úmluva týká. Z těchto lidí se naprostá většina domnívá, že by Parlament ČR měl úmluvu schválit, z toho téměř tři pětiny (59 %) si to myslí rozhodně a více než čtvrtina (28 %) spíše. Naopak pouze 6 % zastává opačný názor.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu s těmito daty z výzkumu zde.