Průběh poskytované služby

01.09.2012

Průběh služby odborného sociálně právního poradenství Z důvodu zvýšení kvality služby a sjednocení přístupu ke všem klientům/klientkám služby jsme zavedly následující postup při poskytování služby pro osoby ohrožené domácím násilím.


Klientka se může na naše služby obrátit třemi způsoby, a to přes linku právní pomoci (Každé úterý 9,00-12,00 a středu 17,30-20,30 na telefonním čísle 608 22 22 77), přes online poradnu (www.profem.cz/poradna) nebo osobní návštěvou našich poraden (na adrese V Luhu 6, Praha 4 nebo Dlouhá 97, Příbram III).

Klientka, která se obrátí na linku právní pomoci nebo na online poradnu dostane odpověď na svůj dotaz. Pokud požaduje osobní konzultace s právničkou, dostane kontakt na sociální pracovnici, se kterou si domluví schůzku. Tyto konzultace jsou anonymní, bezplatné a množstevně neomezené. Sociální pracovnice seznámí klientku s poskytovanými službami proFem, s podmínkami poskytování služby a zodpoví potřebné dotazy ze strany klientky. Poskytne odborné sociální poradenství. Každá klientka má nárok na konzultace s právničkou zdarma, které hradí proFem. Pokud vyžaduje právní zastupování u soudu, musí vyplnit formuláře potvrzující výši příjmů. Návazná služba právního zastupování je poskytovaná bezplatně pouze osobám v hmotné nouzi. Více informací v záložce právní projekt AdvoCats
...

...

...