Problematika domácího násilí a jeho právní aspekty

05.02.2012

Poslední seminář z cyklu "Problematika domácího násilí a jeho právní aspekty" proběhl ve čtvrtek 26. 1. 2012.

Účelem bylo shrnutí dosavadních seminářů a to v podobě případové studie, kterou nám přednesla Mgr. Dita Savič, dlouholetá právnička týmu AdvoCats. Představila nám vzorový příklad, který zahrnoval nejrůznější problémy, které musí klientky proFem překonávat. A to vykázání násilného partnera z obydlí, svěření dítěte do péče a úpravu styku, vyřešení bytové situace. Následné podání trestního oznámení na násilnou osobu. Druhá část semináře byla věnována asistovanému styku dítěte s násilným rodičem. Tuto debatu vedla Mgr. Jindřiška Krpálková, vedoucí projektu Magdala. Setkání se zúčastnilo 6 zájemkyň.