Formy násilí

Zde se můžete dozvědět více o různých formách, se kterými se setkáváme v naší praxi.

ProFem o.p.s. poskytuje přímou podporu ženám a mužům, kteří se potýkají s násilím v partnerském vztahu či ve svém blízkém okolí nebo jsou ohroženi nebezpečným pronásledováním. Od ledna 2013 rozšířila své služby pro oběti kyberšikany a od srpna 2014 o oběti znásilnění.

Jak tyto formy násilí rozpoznáte například od běžné hádky? Jak se v této chvíli zachovat, a jak můžete situaci řešit? To se dočtete níže.

Domácí násilí

Co je to domácí násilí? Opakované násilné jednání nebo vyhrožování takovým jednáním, v jehož…  | více...

Nebezpečné pronásledování

Původní význam tohoto slova pochází z řeči lovců, kde znamená stopováním uštvat lovenou zvěř k…  | více...

Sexting

Sexting je složenina dvou anglických slov: „sex“ a „texting“. Textingem je myšleno posílání textů a…  | více...

Kybergrooming

Kybergroomingem se označuje chování uživatelů internetu, kteří v dítěti/teenagerovi vyvolávají…  | více...

Legislativa v ČR

Jak je domácí násilí ukotveno v naší legislativě? Naše legislativa v poslední době prošla mnoha…  | více...

Kyberstalking

Stalking (lov, pronásledování) je termín, který označuje opakované a stupňované obtěžování v různých…  | více...

Kyberšikana

Kyberšikanou je míněno zneužití informačních a komunikačních technologií, zejména pak mobilních…  | více...

Vztahové násilí mladých

10.10.2018

V angličtině teen dating violence, v češtině násilí ve vztazích mladistvých nebo partnerské násilí…  | více...

Znásilnění

20.11.2014

Co je sexuální násilí? Sexuálním násilím rozumíme jakýkoliv sexuální kontakt vykonaný proti…  | více...