O proFem

Posláním je poskytování poradenství a další přímé podpory osobám ohroženým domácím, sexuálním násilím či jinou formou násilí. Dále provádíme prevenci v oblasti násilí nejen na ženách a lobujeme, a to prostřednictvím těchto aktivit:

  • vydávat poradenské a informační publikace pro veřejnost v oblastech, ve kterých dochází k porušování lidských práv, se zaměřením na domácí násilí.
  • pořádat konference, workshopy a školení pro laickou i odbornou veřejnost
  • poskytovat přímé poradenství a podporu osobám ohroženým domácím násilím či jinou formou násilí
  • upozorňovat společnost na problematické oblasti, ve kterých dochází k domácímu násilí či jiným formám násilí, a to formou veřejných prohlášení,
  • politického lobbingu u zákonodárných institucí a u politického zastoupení,
  • spolupracovat s veřejnými médii či zřizovat média vlastní, za účelem poukázání na problematické oblasti v tématu domácího násilí,
  • aktivně spolupracovat s jinými (nejen) ženskými iniciativami a organizacemi z České republiky a ze zahraničí na těchto problémech.