Bezplatná poradna pro oběti trestných činů

Jsme akreditovaným subjektem podle zákona o obětech trestných činů pro službu poskytování právních informací. Cílem této služby je podpora a pomoc obětem trestných činů, a to především za účelem jejich opětovného začlenění do běžného života a dosažení náhrady za způsobenou újmu. Poskytujeme obětem pomoc a podporu před zahájením trestního řízení i po celou dobu jeho trvání.

Komu je služba určena?

S žádostí o pomoc se na nás mohou obrátit oběti určitých druhů trestných činů. Konkrétně se jedná o:
-trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti (např. znásilnění, pohlavní zneužití, sexuální nátlak, atd.)
-trestné činy, které zahrnují násilí nebo pohrůžku násilí, pokud oběť vyžaduje citlivější přístup zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, sexuální orientaci, mentální zaostalost, životní situaci či blízký vztah k pachateli
-byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť i její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou

Jak vám pomůžeme?

Jelikož mnoho osob postižených trestným činem nezná svá práva a možnosti, naše pracovnice vám poskytnou srozumitelnou formou veškeré právní informace především v souvislosti s trestním řízením, policejním vyšetřováním, hlavím líčením před soudem a možným odvoláním. Dále nabízíme konzultace a asistence při sepisování právních podání.

Výsledkem našeho poradenství je nejen pomoc v konkrétní situaci, ale současně zlepšení základní orientace klienta/klientky v této oblasti. Díky tomu v budoucnu bude vědět, jak má v obdobné situaci jednat.

Kde nás najdete?

Osobní konzultace v Praze a v Příbrami:

Praha – V Luhu 715/6, Praha 4
Konzultační hodiny:

úterý a čtvrtek 9:00 – 15:00

Příbram – Dlouhá 97, Příbram III, 261 01
Konzultační hodiny:

pondělí a středa 9:00 – 15:00

Na konzultaci je nutné se objednat předem, telefonicky nebo emailem.
V odůvodněných případech je možné domluvit jiné, pro oběť bezpečné místo.

Další možností je využití telefonického poradenství - linky právní pomoci na telefonním
čísle 608 222 277 v tyto dny:

·       úterý   9:00-12:00

·       středa   17:30 – 20:30

K dispozici je také on-line poradna, kterou lze využít prostřednictvím webového formuláře  nebo na emailové adrese: poradna@profem.cz.
Lhůta na zodpovězení dotazu je 10 dní.

Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně, a pokud oběť nechce sdělovat své osobní údaje, lze je využít anonymně. Samozřejmostí je diskrétnost, všechny naše pracovnice jsou vázány mlčenlivostí. Další naší elementární zásadou je individuální přístup s ohledem na psychický i fyzický stav oběti, její věk atd. V každém případě respektujeme postoj oběti, naše pracovnice vždy nechávají konečné rozhodnutí na oběti. Pracovníci poradny jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním poradenství dozví.