Poskytování právních informací

Od roku 2013 máme registraci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

Jak fungujeme..

Klient/klientka se může na naše služby obrátit třemi způsoby, a to:
1) přes linku právní pomoci
2) přes internetovou poradnu
3) osobní návštěvou našich poraden

Od roku 2001 je v provozu telefonická linka právní pomoci obětem domácího násilí. Na telefonním čísle 608 222 277 je každé všední úterý od 9:00 do 12:00 hodin a každou všední středu od 17:30 do 20:30 hodin k dispozici právník/právnička, kteří zodpovídají dotazy.

Od března roku 2007 funguje také internetová poradna, kam mohou klienti/klientky psát své dotazy z právní oblasti formou emailu. Nejčastěji se dotazy týkají svěření dětí do péče, násilné trestné činnosti, rozvodu a výživného.

Klienti/ky nás mohou také osobně navštívit v jedné z našich poraden – v Praze na adrese: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 nebo v Příbrami na adrese: Dlouhá 97, Příbram III, v Berouně na adrese: Komunitní centrum Beroun, Bezručova 928, Beroun, v Benešově na adrese: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1,  Benešov.

Posláním služby je podpora a pomoc obětem trestných činů ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běžného života a to prostřednictvím odborné pomoci poskytnutím právních informací a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení do doby, dokud to vyžaduje její účel.

Cílem služby je pomoc a podpora obětem trestných činů specifikovaným v § 2 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen „ZOTČ“) za účelem poskytnutí potřebných odborných právních informací a nutné asistence vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace, sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Charakteristika veškerých služeb pro uživatele/-ky zahrnuje bezplatnost, odbornost, důvěrnost, nestrannost, diskrétnost a nezávislost.  

V rámci služby pracovníci proFem cílí na to, aby klient:

  1. znal svá práva podle ZOTČ
  2. znal svá práva jako poškozeného/-é podle trestního řádu
  3. byl informován/-a o průběhu trestního řízení a o svém postavení jako poškozeného a svědka v něm
  4. lépe se orientoval v trestním řízení
  5. znal možnosti řešení
  6. měl podporu při souvisejících právních úkonech
  7. měl větší dovednosti a schopnosti k samotnému řešení situace  

K návazným službám patří právní zastupování a psychoterapeutiké konzultace. Tyto služby jsou nadstandartní a jsou poskytovány nejen s ohledem na potřebnost klientů, ale též na kapacitu a finanční prostředky organizace. 

Články k projektu

  • <<
  • >>
  • Stránka 1 z 0